logo.gif (2160 bytes)kochs1.gif (6417 bytes)

Allmänt Upp Kontakta oss

KS-KAL Light

Allmänt Upp Kontakta oss

Mätdonssystemet för det mindre företaget

Med KS-KAL Light får du

Ett system med ett komplett register över alla dina mätdon  med tillhörande information
Kalibreringsstatus och automatisk varning innan kalibreringsintervallet överskrids
Generella protokoll med inbyggd beräkningsfunktion för
Centrerade toleranser
Egendefinierade gränser (<, > etc.)
Allmänt protokoll
Protokoll för textinformation
Mätdonskort för registrering av exv. extern kalibrering
Rapporter
Ett stort antal rapporter kan skrivas ut.