logo.gif (2160 bytes)kochs1.gif (6417 bytes)

Allmänt Upp Kontakta oss

Mätdonshantering

Allmänt Upp Kontakta oss

 

Införandet och utvecklingen av ett mätdonssystem styrs till stora delar av standarder, normer, kundkrav och inte minst interna krav inom företaget. KS-KAL uppfyller med god marginal de standardkrav som gäller enligt ISO eller för leverans till fordonsindustrin

Genom att systematiskt och överskådligt lägga upp ett register över företagets mätdon kommer man att få en korrekt och översiktlig bild av mätdonens kalibreringsstatus och onoggrannhet.

Kvalitet & Säkerhets programvara för mätdonshantering finns i två varianter. Dels som ett komplett och avancerat system KS-KAL 4.0 och dels i en enklare ekonomivariant KSKAL-Light