logo.gif (2160 bytes)kochs1.gif (6417 bytes)

Allmänt Upp Kontakta oss

Kvalitetssäkring

Allmänt Upp Kontakta oss

Total kvalitetssäkring av

Tillverkning - Montage - Projekt

25 års erfarenhet inom området ger

Snabb analys av verksamheter med förslag till åtgärder.
Väl beprövade metoder för att uppnå fastställda mål på kortaste tid
Effektiv information, utbildning och uppföljning
Värdefullt "bollplank" för den egna organisationen

Några exempel på utförda uppdrag

Tågtillverkning
Framtagning av kvalitetshandbok för tillverkning av X-2000 tåg
Anläggningsverksamhet
Utarbetande, layout och framställning av kvalitetshandbok för tillverkning av större reningsanläggningar och gipsfabriker
Leverantörer fordonsindustrin
Handböcker, Instruktioner och utbildningsmaterial för leverantörer till fordonsindustrin
Kraftproduktion, nukleär, kol, naturgas
Framtagning av kvalitetshandböcker och kvalitetsplaner för större projekt inom kraftindustrin
Marina projekt
Framtagning av kvalitetsplaner kontroll- och besiktningsunderlag för större fartygsprojekt
Processindustri
Utarbetande av kvalitetshandböcker, utbildningsmaterial och genomförande av internutbildningar för processindustrier
Program
Utarbetande av system för kvalitetssäkring vid framtagning av mjukvara
Revision
Revision och leverantörsbedömning av ett hundratal företag och verksamheter . Uppdrag åt industri och myndigheter.
 

Överst på sidan

Information:

    mailto:info@kvalitet-sakerhet.se