logo.gif (2160 bytes)kochs1.gif (6417 bytes)

Allmänt Upp Kontakta oss

Projektledning

Allmänt Upp Kontakta oss

Projektledning inom industri och förvaltning

Projektledning

Utarbetande av projekthandböcker
Utbildning och uppstartsmöten
Projektdrivning

Referenser

Kraftindustri
Ett flertal delprojekt vid nukleära anläggningar
Processindustri
Utbildning och uppföljning

Överst på sidan

Information:

    mailto:info@kvalitet-sakerhet.se