logo.gif (2160 bytes)kochs1.gif (6417 bytes)

Allmänt Upp Kontakta oss

KS-KAL 4.0

Allmänt Upp Kontakta oss

 

Med KS-KAL 4.0 får du

Ett system med ett komplett register över alla dina mätdon  med tillhörande information
Kalibreringsstatus och automatisk varning innan kalibreringsintervallet överskrids
Ett stor antal protokolltyper med inbyggda toleransgränser och beräkningsfunktion för ex vis
Skjutmått
Mikrometer
Mätklocka (OBS komplett protokoll med toleranser enl DIN)
Mikrokator (OBS komplett protokoll med egendefinierade toleranser )
Måttpinnar
Gänghåltolkar (metrisk och UN-gänga)
Håltolkar (< 500 mm enl ISO)
Kontaktpressdon
Generella protokoll med inbyggd beräkningsfunktion för
Centrerade toleranser
Egendefinierade gränser (<, > etc.)
Allmänt protokoll
Protokoll för textinformation
Mätdonskort för registrering av exv. extern kalibrering
Kostnadsberäkning och reservdelsregister
För varje mätdon anges i samband med registreringen inköpspris och   kostnadsställe. I samband med kalibrering, underhåll eller reparation anges nedlagt tid och timtaxa, externa kostnader och använda reservdelar. Det finns inbyggda register för reservdelar och/eller andra fasta kostnader
Instruktioner
Programmet innehåller förutom de i protokollen inbyggda toleranserna ett 20-tal omfattande instruktioner för mekaniska mätdon
Möjlighet till inskrivning av egna instruktioner i Word format
Rapporter
Ett stort antal rapporter kan skrivas ut
Konsekvensutredning !
Inbyggd rapporterings- och uppföljningssystem med direktkoppling till valt mätdon vid avvikelse från kalibreringskraven
Företagsversion
Uppläggning av flera företag för exempelvis externa kalibreringstjänster

Svenskutvecklat, 10 år på marknaden !

Exempel på skärmutseende

image3.gif (57021 bytes)
Håltolk (Klicka på bilden)

image5.gif (20584 bytes)
Leverantörsregister (Klicka på bilden)

image6.gif (21068 bytes)
Reservdelsregister (Klicka på bilden)

 

Överst på sidan

Information:

  mailto:info@kvalitet-sakerhet.se